A A A
Raad van Bestuur

Dit orgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt als college de V.Z.W. in alle handelingen in en buiten rechte. De Raad van Bestuur zet het beleid van de organisatie uit en vertegenwoordigt de vereniging. Ze wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter of op initiatief van twee beheerders. De voorzitter zit de vergadering voor.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur ter beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003 aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus