A A A
Vrijwilligers

Fokus op Emancipatie  is een vereniging die als doel heeft om personen met een beperking, met het oog op hun emancipatie en maatschappelijke integratie, ondersteuning en advies te verlenen aangaande assistentie en hulpmiddelen. Alsook  die personen die hen hierbij assistentie verlenen op te leiden, te adviseren en te ondersteunen.
Dit doen we ondermeer door personen met een beperking  te informeren en te adviseren. Maar ook door hun vaardigheden bij te brengen waardoor  ze hun zelfstandigheid en  emancipatie kunnen vergroten. Om dit doel te bereiken rekenen we naast provisionele  medewerkers ook op vrijwilligers.

 Voor meer informatie klik op onderstaande:

- Wordt vrijwilliger

- Wetgeving

- Informatienota

- Aanmeldingsfiche

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus