A A A
Aanmeldingsfiche

AANMELDINGSFICHE VRIJWILLIGERSWERK                    Nummer:

                                                                                  Datum:           

1.    Identificatiegegevens gebruiker
 

NAAM:Fokus op emancipatie

ADRES: Rodenbachlaan 84/1-3550 Heusden-Zolder
          

TELEFOONNUMMER: 011/85 84 89

E-MAIL:info@fokus-op-emancipatie.be 

 

2.    Identificatiegegevens vrijwilliger
 

NAAM:

ADRES: 

TELEFOONNUMMER   

E-MAIL: :

Te verwittigen bij ongeval:
 

3.   Overeenkomst
 

Tussen bovenstaande partijen wordt overeengekomen hetgeen volgt:

- Wat betreft de kostenvergoeding wordt gekozen voor het forfaitair / reëel systeem (doorhalen wat niet past).

- Indien er voor een forfaitaire vergoeding wordt gekozen wordt het bedrag vastgesteld op
€ 30,82 per dag.

- De reële kilometervergoeding bedraagt € 0,3352/ km.


- Het betreft de volgende activiteiten: Fokus op Emancipatie  geeft taken aan de vrijwilliger in het kader van het project  Onafhankelijke Cliëntondersteuning.

 

Opgemaakt te Hasselt                                                           op  

 

Handtekening secretaris                                            Handtekening vrijwilliger

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus