A A A
Open Thuis: Steungezinnen

Open Thuis Limburg: Steungezinnen voor ouders met een beperking (01/01/2009 – 31/12/2010)

Fokus op Emancipatie is, samen met ADO Icarus, Intesa en Daïdalos, partner in het project Steungezinnen van Open Thuis Limburg. Het project speelt in op de nood aan extra ondersteuning van ouders met een beperking. Dankzij de hulp van steungezinnen kunnen ook zij hun kinderen alle kansen op een maximale ontwikkeling geven. De ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis (er is een beperkte onkostenvergoeding) en heeft als hoofddoel de versteviging van de opvoedingssituatie. De steungezinnen vervullen als het ware de rol van “goede buren” en helpen de ouders met de opvoeding en het uitbouwen van hun sociaal netwerk. Hierbij wordt vooral gestreefd naar een duurzaam contact tussen de ouders met een beperking, hun kinderen en het steungezin in kwestie.

De steungezinnen worden door Open Thuis gerekruteerd, geselecteerd en aan een ouder gekoppeld. Gedurende het volledige begeleidingsproces worden zij verder ondersteund en getraind.

Het project richt zich op personen met een beperking die kinderen hebben en deze vol- of deeltijds thuis opvoeden, een beperkt sociaal netwerk hebben en meer hulp kunnen gebruiken in het kader van de opvoedingssituatie.

De drie fases van het project lopen over drie jaar (01/01/2009 – 31/12/2010): de opstart in jaar 1, de verdere ontwikkeling en verankering in jaar 2 en tot slot de evaluatie in functie van verderzetting in jaar 3

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus