A A A
EFRO 36

EFRO 36: Project Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Naar aanleiding van de stemming van het PGB-decreet, en bijgevolg de omschakeling van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde zorgvorm (en de complexiteit die hierbij komt kijken), werd een Expertisecentrum voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning opgericht.

 

De doelstellingen van dit expertisecentrum luiden als volgt:

 

PROJECT NIVEAU:

-Ervaring van de verschillende organisaties bundelen, Ervaring opdoen met cliëntondersteuning bij alle betrokken cliënten in het PGB voorloperproject.

- Op beleidsniveau: Een algemene gedragen visietekst opstellen die leidt tot een regelgeving die de onafhankelijkheid garandeert en de contouren vastlegt van de cliëntondersteuning.

- Op uitvoerend niveau: Uitgroeien tot een centrum dat al zijn kennis en ervaring aanwendt om zelf de dienst cliëntondersteuning aan te bieden, rekening houdend met de noden van de gebruikers.

 

EFRO NIVEAU:

Kennisuitwisseling en samenwerking tussen verschillende organisaties die met cliëntondersteuning bezig zijn.

Het EFRO-project beoogt de koppeling van alle middelen binnen het VAPH aan het individu (door middel van directe financiering) in plaats van aan een dienst of plaats binnen een voorziening. Cliënten in een vraaggestuurd zorgsysteem dienen sterk ondersteund te worden bij het uitklaren van hun vraag. De onafhankelijkheid van die cliëntondersteuning dient bovendien op alle niveaus gegarandeerd te worden.

De doelgroepen van het project zijn alle personen met een beperking (met bijzondere aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking) en alle organisaties die zich met cliëntondersteuning bezighouden.

Meer informatie over Onafhankelijke Cliëntondersteuning en de gebruikte methodieken klik je op de link.

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus