A A A
EFRO 615

Het initiële EFRO-project 36 stelde zich tot doel een ‘Expertisecentrum voor Cliëntondersteuning’ op te richten dat de versnipperde kennis en expertise inzake cliëntondersteuning bundelt en omzet in nieuwe methodieken en instrumenten, dat deze methodieken toetst aan concrete cases van, vaak complexe, hulpvragen en dat vanuit de verworven kennis en ervaring beleidsaanbevelingen formuleert.

Op basis van de implementatie en evaluatie van het initiële project wil het netwerk het huidige project verlengen en verruimen zowel naar doelgroep, naar netwerk als naar doelstellingen. Daarom wil het netwerk in het verlengingsproject:

 

1. De doelgroep uitbreiden tot alle personen met een beperking die een vraag om ondersteuning stellen. Stappen worden gezet om het project naar andere provincies uit te breiden.

 

2. Het netwerk openstellen voor alle organisaties uit de gehancaptensector en uit belendende sectoren die de basisprincipes en de doelstellingen van het netwerk onderschrijven.

 

3. Het werkterrein van het netwerk uitbreiden van vraagverduidelijking naar het volledige ondersteuningstraject. Vanuit de vraagverduidelijking wordt een geïntegreerd ondersteuningsplan opgesteld.

 

Samen met reguliere en sectorspecifieke diensten wordt tenslotte de ondersteuningsnood ingevuld, waarbij bijzondere aandacht gaat naar het vinden van aangepaste huisvesting en het opbouwen van een netwerk.

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus