A A A
Help the children vzw

Help the Children vzw

 

Opstart vzw Help the Children

Op 14 januari 2008 vertoonde Canvas voor het eerst een gedeelte uit de BBC-reportage ‘Bulgaria’s abandoned children’, gemaakt door Kate Blewett. Op 18 januari reageerde Chris Dusauchoit tijdens een interview op Studio Brussel op de uitzending en riep mensen en organisaties op om een initiatief te nemen. In de week van 20 januari meldden zich een aantal personen en/of organisaties aan om mee te werken aan een initiatief rond de verbetering van het lot van kinderen (met een beperking) in Bulgarije. ADO Icarus (in de persoon van Jaak Geurts) en MPC Sint-Franciscus (in de persoon van Jef Scheurweghs) beslisten toe te treden tot de vzw Help the Children die  op initiatief van Chris Dusauchoit werd opgericht.

Op 5 februari 2008 vindt de eerste raad van bestuur van de nieuwe vzw plaats. Een aantal praktische afspraken worden gemaakt en een eerste overleg heeft plaats om de violen inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Op 20 februari wordt, tijdens een tweede vergadering, de opdrachtverklaring van de vzw opgesteld. In deze opdrachtverklaring worden de missie en de doelstellingen van de vzw verwoord. Ook wordt aangegeven welke projecten volgens welke criteria door de vzw zullen ondersteund kunnen worden. Omdat de leden van de vzw niet over één nacht ijs wilden gaan bij het besteden van de (beperkte) middelen en toch enige zekerheid wensten in te bouwen in de keuze van mogelijke projecten werd beslist zelf op werkbezoek te gaan naar Bulgarije. Tijdens dat werkbezoek in mei 2008 werden bezoeken afgelegd bij en contacten gelegd met Bulgaarse instellingen en organisaties in Vidin, Russe, Veliko Tarnovo, Stara Zagora en Batak. Tijdens een conferentie in Sofia, georganiseerd door BAPID, werden ook nog een aantal gesprekken gevoerd met mogelijke initiatiefnemers.

 

Selectie en opstart eerste samenwerkingprojecten

Vzw Help the Children wil activiteiten ontplooien die rechtsreeks ingrijpen in het leven van kinderen en volwassenen met een beperking in Bulgarije. Daarom ondersteunt de organisatie de Bulgaarse NGO’s en de plaatselijke Bulgaarse overheden bij het reorganiseren van bestaande voorzieningen en/of het oprichten van nieuwe voorzieningen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan initiatieven die kleinschalig, vernieuwend, geïntegreerd en cliëntgericht werken.

Vzw Help the Children wilde bij voorkeur initiatieven steunen die tot stand komen in het kader van samenwerking tussen Bulgaarse en Belgische organisaties. Op die wijze kunnen de energie, de kennis en de ervaring van de Bulgaarse en Belgische partnerorganisaties gebundeld ingezet worden.

Tijdens en na het werkbezoek ontving de vzw een 15-tal projectaanvragen. Tijdens de raad van bestuur van de vzw op 27 mei werden alle projectaanvragen besproken en gewogen op basis van de selectiecriteria die in de opdrachtverklaring staan vermeld. Ook de vaststellingen die tijdens het werkbezoek op het terrein werden gedaan, werden meegenomen in de uiteindelijke toewijzing van de eerste schijf van financiële steun.

 

Volgende concrete en kleinschalige projecten werden geselecteerd:

-‘Creation of a resource centre for people with intellectual disabilities’ in Vidin
-‘Establishment of two group homes, a counseling office and a mobile team’ in Veliko   Turnovo en Strazhica
-‘Renovations of acquired premises’ in Slivo Pole
-‘Worthy living trough quality care’ in Russe
-‘Train the trainers’  in Batak en Plovdiv
-‘Early intervention and basic stimulation’ in Pazardjik
-‘Community-based support’ for children and adults with disabilities in Stara Zagora :
-‘Equipment of two resource centres for disabled children and their families in Gabrovo
-‘Creation of an activity centre’ in Gabrovo
 

Het budget van vzw Help the Children bedroeg op 1 januari 2009 355.000 €. Het totale budget voor de reeds goedgekeurde projecten is 286.000 €. Het budget wordt uitgekeerd in twee schijven van 40% en een afrekening van 20%. Voordat een nieuwe schijf wordt uitbetaald, moet een inhoudelijk en financieel verslag worden voorgelegd.

Bovendien stelt vzw Help the Children in Bulgarije een deeltijdse projectcoördinator te werk die de projecten opvolgt en toezicht houdt op de correcte uitvoering.

Bijdrage Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie draagt bij in de vzw door de boekhouding op zich te nemen. Tevens staat Fokus in voor de administratieve afhandelingen (vb brieven schrijven naar de donateurs).

 

 

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus