A A A
Limburgs project: Expertisecentrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Limburgs project: Expertisecentrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning (01/09/2008-31/08/2009)

Fokus op Emancipatie en haar (Limburgse) projectpartners zijn zich ervan bewust dat personen met een beperking zich nog te vaak tevreden moeten stellen met dienstverlening die niet optimaal aansluit bij hun individuele ondersteuningsvraag.

Om behoeften en aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen, streeft Fokus op Emancipatie naar een betere, flexibele zorg-op-maat-dienstverlening. Essentiële elementen die daarbij komen kijken zijn vraagverduidelijking, het uitklaren van de ondersteuningsvraag en het bepalen van de meest adequate ondersteuning.

De kennis en expertise betreffende cliëntondersteuning is momenteel erg versnipperd. Op het terrein zijn reeds verschillende actoren actief met elk hun eigen uitgangspunten, strategieën en werkwijzen. Daarenboven is er een gebrek aan structurele samenwerking of netwerking en aan een duidelijke werkmethode.

Vandaar dat Fokus op Emancipatie samen met de projectpartners in Limburg een Expertisecentrum Onafhankelijke Cliëntondersteuning wil oprichten dat:

- De huidige versnipperde kennis op vlak van cliëntondersteuning inventariseert, bundelt, evalueert, verfijnt, bijstuurt, verder documenteert en uitbreidt.

- Een coherent concept uitwerkt dat de contouren van minimale methodieken en kwaliteitseisen voor onafhankelijke cliëntondersteuning vastlegt en borgt in minimaal noodzakelijke instrumenten, en dit samen met de verschillende betrokken actoren.

-Uitgroeit tot het centrale kennis-, aanspreek- en coördinatiepunt op vlak van het aanreiken van een kwaliteitsvolle onafhankelijke cliëntondersteuning.

-De opgedane ervaring transfereerbaar en toegankelijk maakt en ter beschikking stelt van alle betrokken actoren in Limburg en de andere Vlaamse provincies.

 

Onafhankelijke Cliëntondersteuning informeert en adviseert de persoon met een beperking over de ondersteuning en diensten die beschikbaar zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden, rekening houdend met de eigen dromen en verwachtingen. Daarenboven biedt zij praktische hulp bij het aanvragen en uitbouwen van de gewenste ondersteuning en diensten.

Tijdens het werkjaar van het project hebben de partners gebruik kunnen maken van de toegekende subsidies van de provincie Limburg. Daarnaast hebben de partners ook eigen middelen geïnvesteerd omdat al vrij snel bleek dat als een cliëntondersteuner personen op een degelijke onafhankelijke manier wil ondersteunen naar het uitbouwen van een zelfstandig leven, er een grote investering van tijd, energie en geld nodig is.

Tijdens de uitvoering van het project geraakten de partners meer en meer overtuigd van de noodzaak van een goed uitgebouwde onafhankelijke cliëntondersteuning. Bovendien vonden de partners het niet humaan om bij de afsluiting van het project de personen bij wie het traject nog niet afgerond was aan hun lot over te laten.


→ De partners hebben dan ook besloten om het project "Inloopcentrum" met eigen middelen verder uit te bouwen. Er hebben zich reeds nieuwe bijkomende partners aangemeld!

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus