A A A
Huisvesting

Bijzondere aandacht voor knelpunten in de ondersteuning: het vinden van (aan)gepaste huisvesting.

 

Motivatie (vanuit de evaluatie van het initiële project):

De partners in het netwerk gaan uit van de visie dat eenieder het recht heeft om - ondanks lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen - zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven. Zij stelden een tekort vast aan aangepaste en toegankelijke woningen voor personen met een beperking terwijl publieke en private instanties tegelijk aangeven dat er wel een ruim aanbod is aan aangepaste woningen waarvan echter te weinig gebruik wordt gemaakt. Vaak blijkt het om een gebrek aan goede matching tussen vraag en aanbod te gaan.

Activiteiten:

- Het netwerk werkt samen met ANLH, een Franstalige zusterorganisatie, en met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, dat in Brussel ook bij ouderen een grote nood ervaart aan zelfstandig wonen met ondersteuning, een project uit om op dit specifiek probleem een antwoord
te formuleren. Doel van dit project is een goede matching te creëren tussen personen met een beperking die op zoek zijn naar een aangepaste woning en woonomgeving, en het bestaande aanbod aan aangepaste woningen.
- Daartoe wordt een volledige en goed toegankelijke database opgebouwd waarin alle beschikbare informatie over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van aangepaste woningen is gebundeld. Deze database wordt ter beschikking gesteld van cliënten, dienstverlenende instanties en andere actoren (zoals overheden en huisvestingsmaatschappijen).

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus