A A A
Focusrapport van ECCL

Dit focusrapport werd opgemaakt door de Europese Coalitie voor Community Living (ECCL) in het kader van de promotie van het recht van personen met een beperking om als gelijkwaardige burgers te leven in de gemeenschap. Het rapport concentreert zich op artikel 19 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met Beperkingen (CRPD), dat stelt dat alle personen met een beperking het recht hebben om te leven in en deel te nemen aan de samenleving. In dit rapport verschaft men een duidelijke beschrijving van de draagwijdte en het doel van artikel 19 en formuleert men een aantal aanbevelingen die de effectieve implementatie van dit recht moeten vergemakkelijken.

Meer informatie:  artikel 19 van het VN-verdrag

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus