A A A
Missie/Visie

Missie

Fokus op Emancipatie streeft naar de maatschappelijke integratie en emancipatie van personen met een beperking door, zowel aan hen als aan hun assistenten, ondersteuning en advies te verlenen. Fokus wil blijvende impulsen en projecten aanreiken ter bevordering van dit maatschappelijk doel. Zelfstandigheid en gelijkwaardigheid vormen daarbij centrale aandachtspunten.

Visie

Bij het realiseren van haar missie, het organiseren en verlenen van een kwaliteitsvolle ondersteuning aan personen met een beperking, vertrekt Fokus op Emancipatie  van een duidelijke visie op de persoon met een beperking en op zijn plaats en rol in de samenleving.

De visie gaat uit van  het burgerschapsmodel dat mensen als actieve burgers ziet die deel uitmaken van de samenleving en die hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de samenleving opnemen. Voor  personen met een beperking betekent dit dat zij geen ‘objecten van zorg’ zijn, die zich moeten laten leiden door allerlei professionelen, maar dat zij actieve burgers zijn die een integrerend deel uitmaken van de samenleving.

Fokus  op Emancipatie wil ondersteuning  bieden aan mensen met een beperking en hen in staat stellen actief deel te nemen aan de aspecten van het maatschappelijk leven. Ze doet dit via haar projecten.

Fokus op Emancipatie vertrekt vanuit de vraag en noden van de persoon met een beperking zelf. Alleen de persoon zelf bepaalt wat hij nodig heeft om kwaliteitsvol te kunnen leven. De samenleving kan hen wel de nodige instrumenten aanreiken om hun leven op een kwaliteitsvolle manier uit te bouwen en om, net zoals andere burgers, keuzes te kunnen maken. Kwaliteitsvol leven hangt voor personen met een beperking dus samen met de kwaliteit van de geleverde ondersteuning.

Lees verder

Contacteer ons

telephone icon
+32(0)11 85 84 89
Rodenbachlaan 84 | 3550 Heusden-Zolder
Fax +32(0)11 32 22 96
sponsors of Fokus